ข่าวประชาสัมพันธ์

วิธีพิมพ์เกียรติบัตร ผู้ได้รับรางวัลและผู้ควบคุม ผู้เข้าร่วม กีฬานักเรียน อปท.ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 35 "เมืองลุงเกมส์"

นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ประธานพิธีเปิดกีฬานักเรียน อปท.ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 35

นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร นายก อบจ.พัทลุง และคณะมอบเหรียญรางวัลวอลเลย์บอล ณ สนามโรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม

นายพา ผอมขำ เลขานุการนายก อบจ.พัทลุง พร้อมด้วยคณะมอบเหรียญรางวัล ฟุตซอล ชาย–หญิง อายุ 12 ปี

นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร นายก อบจ.พัทลุง และคณะมอบเหรียญรางวัล ประเภทกีฬากรีฑา ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุง

นายสมชาย อินปาน รองนายก อบจ.พัทลุง พร้อมคณะผู้บริหารให้เกียรติมอบเหรียญพร้อมถ้วยรางวัลกีฬาฟุตซอล

นายสมชาย อินปาน รองนายก อบจ.พัทลุง พร้อมคณะผู้บริหารให้เกียรติมอบเหรียญพร้อมถ้วยรางวัล

นายณัฐกิตติ์ หนูรอด ปลัด อบจ.พัทลุง เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด อบจ.พัทลุง

นางดุษฎี จันทร์พุ่ม รองปลัด อบจ.พัทลุง พร้อมคณะเข้าเยี่ยมที่พักคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่กีฬานักเรียน อปท.ครั้งที่ 35

นายณัฐกิตติ์ หนูรอด ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง พร้อมคณะผู้บริหารให้เกียรติมอบเหรียญพร้อมถ้วยรางวัล 

พิธีมอบเหรียญรางวัลสำหรับผู้ชนะการแข่งขัน โดยได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง

นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่ารายการจังหวัดพัทลุง ประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน อปท. ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 35

 นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง เป็นประธานเปิดสนามแข่งขัน กีฬาเซปักตะกร้อ

โปรแกรมการแข่งขันกีฬา อปท.รอบคัดเลือก ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 35 ประจำปี 2560 "เมืองลุงเกมส์"

แถลงข่าว การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 35

กำหนดการแข่งขันกีฬา อปท. รอบคัดเลือก ระดับภาคใต้ ครั้งที่ ๓๕ ประจำปี ๒๕๖๐ “เมืองลุงเกมส์”

นายสมชาย อินปาน รองนายก อบจ.พัทลุง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการกองจัดเตรียมสถานที่ สนามแข่งขัน ที่พักนักกีฬา

หลักการเกณฑ์การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๓๕ ประจำปี ๒๕๖๐ “เมืองลุงเกมส์”

ภาพกิจกรรมต่าง ๆ